Oorsake vir onderprestasie

Verskeie faktore kan daartoe bydra dat begaafde leerders onderpresteer. In hierdie artikel fokus ek op die faktore wat deur Reis en McCoach (2002) geïdentifiseer is. Begaafde onderpresteerders presteer aanvanklik goed, maar hulle raak verveeld en gefrustreerd deur 'n kurrikulum in die laerskool wat nie op hulle vlak van ontwikkeling gebaseer is nie. Daar is 'n … Lees voort Oorsake vir onderprestasie

Aktiwiteite om begaafdes in klaskamers uit te daag om aandag te gee

Een van die belangrikste probleme waarmee begaafde leerders in klaskamers sukkel, is verveeldheid. Hulle verstaan vinniger, leer makliker en dit frustreer hulle as die ander leerders nie so maklik soos hulle verstaan nie. As hulle nie konstruktief besig gehou word nie, kan hulle klasse ontwrig. En later onderpresteer en selfs druip Verskeie strategieë kan gebruik … Lees voort Aktiwiteite om begaafdes in klaskamers uit te daag om aandag te gee

Karaktertrekke van begaafde kinders

Alle begaafde kinders is nie eenders nie, inteendeel, hulle verskil. Sommige van die karaktertrekke kan selfs onderontwikkeld wees. As 'n leerder egter 'n aantal van die karaktertrekke openbaar, is dit die moeite werd om 'n IK-toets te doen. Veral as die leerders onderpresteer. Hier volg 'n aantal karaktertrekke, ingedeel onder kognitief, kreatief, affektief en gedrag: … Lees voort Karaktertrekke van begaafde kinders

Hantering van begaafde leerders in die klaskamer – ‘n blik in die praktyk

Begaafdheid, ook hoogsbegaafdheid, is temas, maar ontvang min aandag in die navorsingswêreld van die 4de Industriële revolusie, veral in die Suid-Afrikaanse konteks (Oswald & De Villiers, 2013). ‘n Moontlike rede daarvoor is dat die regering na 1994 weg beweeg het van spesifieke groeperings van spesifieke vermoëns na onderwys vir almal. Die fokus het verskuif vanaf … Lees voort Hantering van begaafde leerders in die klaskamer – ‘n blik in die praktyk

Onderpresterende begaafde kinders

Een van die eerste definisies van begaafdheid het vereis dat die kinders na hulle intellektuele potensiaal moet presteer. Later is eers aandag aan die begaafde onderpresteerder gegee omdat hierdie kinders oor die potensiaal beskik, maar om verskeie redes nie na potensiaal presteer nie. Die begrip onderprestasie verwys na 'n toestand wat ontstaan wanneer 'n leerder … Lees voort Onderpresterende begaafde kinders

Wat is begaafdheid?

Die term begaafdheid is aanvanklik gebruik om na uitsonderlike intellektuele vermoëns te verwys, gemeet met 'n erkende intelligensietoets. 'n IK-telling van hoër as 130 is aanvanklik as begaafd beskou. Later is egter gemeen dat die term veel meer as intellektuele vermoëns omskryf. Teen 1988 is die United States Office of Education se definisie aanvaar, naamlik … Lees voort Wat is begaafdheid?

Kategorieë van begaafdheid

Volgens Shirley Kokot (1992) word die volgende kategorieë van begaafdheid onderskei: Buitengewone algemene intellektuele vermoëns, wat gewoonlik met behulp van 'n IK-telling bepaal word. Alhoewel daar soms vereis word dat kinders die potensiaal op skoolvlak moet demonstreer, is daar begaafde kinders wat weens verskeie faktore nie daarin slaag nie en onderpresteer. Intellektueel begaafde kinders word … Lees voort Kategorieë van begaafdheid