Hantering van begaafde leerders in die klaskamer – ‘n blik in die praktyk

Begaafdheid, ook hoogsbegaafdheid, is temas, maar ontvang min aandag in die navorsingswêreld van die 4de Industriële revolusie, veral in die Suid-Afrikaanse konteks (Oswald & De Villiers, 2013). ‘n Moontlike rede daarvoor is dat die regering na 1994 weg beweeg het van spesifieke groeperings van spesifieke vermoëns na onderwys vir almal. Die fokus het verskuif vanaf … Lees voort Hantering van begaafde leerders in die klaskamer – ‘n blik in die praktyk