Wat is begaafdheid?

Die term begaafdheid is aanvanklik gebruik om na uitsonderlike intellektuele vermoëns te verwys, gemeet met 'n erkende intelligensietoets. 'n IK-telling van hoër as 130 is aanvanklik as begaafd beskou. Later is egter gemeen dat die term veel meer as intellektuele vermoëns omskryf. Teen 1988 is die United States Office of Education se definisie aanvaar, naamlik … Lees voort Wat is begaafdheid?