Taalleer: Kritiese Taalbewustheid

Kritiese taalbewustheid Is die volgende sinne voorbeelde van neutrale taal, partydigheid, stereotipe taal, emotiewe taal/gevoelstaal, manipulerende taal of veralgemening? SinTipe taalAs jy groente eet, kan jy nagereg kry. Tieners is snobisties. Gee honderd rand vir die armes. Jy sal geseën word. Die nar is skreeusnaaks. Die nar is snaaks. Sy kan ongelooflik laag sing. Sy kan laag sing. Meisies kan net kerm … Lees voort Taalleer: Kritiese Taalbewustheid

Die paragraaf in die beskrywende opstel

Die beskrywende opstel (#2)                       (Gr. 10 – 12)(Deur San Dreyer) Die paragraaf Die paragraaf het ook ‘n begin, middel, ‘n hoogtepunt en ‘n einde.      Daarvoor moet ook goed beplan word! Hier volg ‘n voorstel van ‘n      Beplanning: Sin 1: Sê wat jy beskryf:  Die blou hang soomloos in die lug. Sin 2-6: Beskryf … Lees voort Die paragraaf in die beskrywende opstel