Onderpresterende begaafde kinders

Een van die eerste definisies van begaafdheid het vereis dat die kinders na hulle intellektuele potensiaal moet presteer. Later is eers aandag aan die begaafde onderpresteerder gegee omdat hierdie kinders oor die potensiaal beskik, maar om verskeie redes nie na potensiaal presteer nie. Die begrip onderprestasie verwys na 'n toestand wat ontstaan wanneer 'n leerder … Lees voort Onderpresterende begaafde kinders

Wat is begaafdheid?

Die term begaafdheid is aanvanklik gebruik om na uitsonderlike intellektuele vermoëns te verwys, gemeet met 'n erkende intelligensietoets. 'n IK-telling van hoër as 130 is aanvanklik as begaafd beskou. Later is egter gemeen dat die term veel meer as intellektuele vermoëns omskryf. Teen 1988 is die United States Office of Education se definisie aanvaar, naamlik … Lees voort Wat is begaafdheid?

Kategorieë van begaafdheid

Volgens Shirley Kokot (1992) word die volgende kategorieë van begaafdheid onderskei: Buitengewone algemene intellektuele vermoëns, wat gewoonlik met behulp van 'n IK-telling bepaal word. Alhoewel daar soms vereis word dat kinders die potensiaal op skoolvlak moet demonstreer, is daar begaafde kinders wat weens verskeie faktore nie daarin slaag nie en onderpresteer. Intellektueel begaafde kinders word … Lees voort Kategorieë van begaafdheid

Doel van die webblad

Ek het hierdie projek begin nadat ek gesien het hoe min navorsing oor die begaafde kind sedert die oorskakeling vanaf 'n gedifferensieerde onderwysstelsel na 'n inklusiewe een plaasgevind het. Die oorskakeling het veroorsaak dat spesialiseringskursusse soos die B.Ed (Begaafdekindonderwys) aan universiteite gestaak is in die guns van kursusse oor inklusiewe onderwys. Op sy beurt het … Lees voort Doel van die webblad