Karaktertrekke van begaafde kinders

Alle begaafde kinders is nie eenders nie, inteendeel, hulle verskil. Sommige van die karaktertrekke kan selfs onderontwikkeld wees. As 'n leerder egter 'n aantal van die karaktertrekke openbaar, is dit die moeite werd om 'n IK-toets te doen. Veral as die leerders onderpresteer. Hier volg 'n aantal karaktertrekke, ingedeel onder kognitief, kreatief, affektief en gedrag: … Lees voort Karaktertrekke van begaafde kinders

Wat is begaafdheid?

Die term begaafdheid is aanvanklik gebruik om na uitsonderlike intellektuele vermoëns te verwys, gemeet met 'n erkende intelligensietoets. 'n IK-telling van hoër as 130 is aanvanklik as begaafd beskou. Later is egter gemeen dat die term veel meer as intellektuele vermoëns omskryf. Teen 1988 is die United States Office of Education se definisie aanvaar, naamlik … Lees voort Wat is begaafdheid?

Kategorieë van begaafdheid

Volgens Shirley Kokot (1992) word die volgende kategorieë van begaafdheid onderskei: Buitengewone algemene intellektuele vermoëns, wat gewoonlik met behulp van 'n IK-telling bepaal word. Alhoewel daar soms vereis word dat kinders die potensiaal op skoolvlak moet demonstreer, is daar begaafde kinders wat weens verskeie faktore nie daarin slaag nie en onderpresteer. Intellektueel begaafde kinders word … Lees voort Kategorieë van begaafdheid